Najważniejsze pytania odnośnie klimatyzacji

Zapraszamy do lektury

Pytania

Kliknij w tytuł by przeczytać treść

Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzator – urządzenie do chłodzenia pomieszczenia. Składa się z wentylatora, parownika, skraplacza i sprężarki. Wentylator wymusza obieg powietrza na parowniku umieszczonym wewnątrz chłodzonego pomieszczenia (1. jednostka wewnętrzna). Powietrze z pomieszczenia ochładza się na parowniku oddając ciepło czynnikowi chłodniczemu pośredniemu, który krąży w obiegu zamkniętym. Następnie czynnik pośredni (gaz) zostaje sprężony w sprężarce (wzrasta jego temperatura) i podany na skraplacz znajdujący się na zewnątrz (w powietrzu zewnętrznym – 2. jednostka zewnętrzna). Na skraplaczu ciepło z czynnika zostaje oddane do powietrza zewnętrznego, gaz skrapla się i staje cieczą pod wysokim ciśnieniem. Ciecz dostaje się do zaworu rozprężnego, gdzie zostaje zmniejszone jej ciśnienie i co za tym idzie temperatura. Schłodzony czynnik w postaci cieczy ponownie zostaje podany na parownik, gdzie się ogrzewa od powietrza w pomieszczeniu i przechodzi w stan gazowy. Klimatyzatory wyposażone w układy sterowania mogą utrzymywać stałą, zadaną temperaturę w pomieszczeniu oraz (w niewielkim zakresie) również wilgotność powietrza.klimatyzator-dzialanie

W większości rozwiązań parownik wraz z wentylatorem tworzy jednostkę wewnętrzną (1), natomiast skraplacz wraz ze sprężarką – jednostkę zewnętrzną (2). Obie jednostki połączone są ze sobą dwoma przewodami freonowymi (gazowym i cieczowym). Rozwiązanie takie pozwala umiejscowić jednostkę zewnętrzną z dala od przebywania ludzi. W zależności od producenta systemu odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną wynosi około 15 m. Klimatyzatory podzielone na dwie części, tj jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną nazywamy klimatyzatorami typu split. Obecnie jednostka wewnętrzna klimatyzatora – oprócz chłodnicy freonowej i wentylatora – często wyposażona jest w standardzie w filtr powietrza, a czasami w pompę ciepła (odwrócenie układu chłodniczego – parownik staje się skraplaczem) lub nagrzewnicę elektryczną. Tego typu urządzenia zazwyczaj regulują temperaturę w zakresie +16÷30°C (będąc alternatywą dla systemów grzewczych).

Czyszczenie klimatyzatora

W większości przypadków procedura czyszczenia urządzeń zawarta jest w instrukcji obsługi. Brak dbałości o klimatyzator powoduje, że klimatyzacja zamiast poprawić komfort życia w klimatyzowanych pomieszczeniach, może mieć negatywny wpływ na samopoczucie, a nawet stan zdrowia mieszkańców. Dlatego jeśli instrukcja nie mówi inaczej podczas wzmożonego użytkowania urządzeń, należy czyścić je co 2-4 tygodnie. Elementami najbardziej narażonymi na zanieczyszczenia są filtry, które wychwytują pyły znajdujące się w powietrzu (bakterie oraz wirusy). Osadzają się one na filtrach, gdzie mogą wystąpić sprzyjające warunki ich rozwoju. Zanieczyszczony filtr może spowodować znaczący spadek sprawności urządzenia – zmniejsza się ilość powietrza, która przechodzi przez niego. Powoduje to z reguły, żclean-air1e zwiększają się koszty związane z eksploatacją klimatyzatora oraz wydobywanie się z niego nieprzyjemnych zapachów. Do czyszczenia filtrów można użyć odkurzacza, jednak pewniejszym rozwiązaniem jest wyjęcie filtra z urządzenia i przemycie go pod ciepłą wodą z dodatkiem detergentu (Uwaga: zbyt wysoka temperatura, powyżej 50 °C może spowodować odkształcenie się filtra). Po przemyciu filtra należy dobrze go wysuszyć a następnie zamontować w klimatyzatorze. Poza filtrami najbardziej na zanieczyszczenie narażone są kratki lub panel wlotu i wylotu powietrza do klimatyzatora. Te elementy również warto przetrzeć wilgotną szmatką aby usunąć naloty kurzu. Pamiętać należy, że okresowego czyszczenia wymaga zarówno jednostka wewnętrzna jak i zewnętrzna.
Niektóre klimatyzatory posiadają sygnalizator informujący o konieczności czyszczenia filtra. jeśli klimatyzator posiada pochłaniacz zapachów czyści się go podobnie jak filtr powietrza (za pomocą wody + detergentów ale bez zawartości chloru).

Nabijanie klimatyzacji

Czynnikiem chłodniczym w klimatyzatorach jest substancja szybkowrząca zwana popularnie freonem. Najbardziej popularnym freonem w klimatyzatorach starego typu był R22, którego obecnie stosowanie jest zabronione ze względu na jego szkodliwość dla strefy ozonowej. Obecnie stosuje się pro-ekologiczne freony, np: R134a, R407C, R410A.
Obwód klimatyzatora to obwód zamknięty więc o ile cała instalacja jest szczelna to klimatyzacja nie wymaga uzupełniania czynnikiem chłodzącym. Wiadomo jednak, że podczas długiego użytkowania, elementy takie jak uszczelki starzeją się więc warto co jakiś czas przeprowadzić przegląd urządzenia i uzupełnić czynnik – jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Serwis i konserwacja

Aby nie stracić gwarancji na zakupione urządzenie o czym mówi większość kart gwarancyjnych, należy co jakiś czas wykonać czynności serwisowe (przegląd). Serwis taki wykonuje przedstawiciel firmy (KlimaVIP wykonuje również serwis klimatyzacji). Polega on na sprawdzeniu szczelności instalacji, uzupełnieniu czynnika (jeśli istnieje taka potrzeba), gruntownym czyszczeniu, konserwacji elementów ruchomych.

Inverter - dlaczego warto (różnice)?

W zależności od budowy sprężarki klimatyzatory podzielić możemy na: klimatyzatory klasyczne (ze zwykłą sprężarką) oraz klimatyzatory inverterowe.
Urządzenia klasyczne włączają się, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawiony poziom i wyłączają, gdy osiągnie zadaną wartość. Takie rozwiązanie powoduje dość duże wahania temperatury w pomieszczeniu i większe koszty eksploatacji (wykres niebieski). Inwertery są droższe, ale za to bardziej energooszczędne. Płynnie dostosowują swoją wydajność (wykres zielony) i działanie do temperatury w pomieszczeniu, dzięki czemu rzadziej się włączają i wyłączają (na włączanie zużywa się najwięcej energii), dokładniej też utrzymują ustawioną temperaturę w pomieszczeniu. Przez ich płynną pracę generują one dużo mniejszy poziom hałasu dlatego są idealnym rozwiązaniem gdzie wymagana jest cisza. Urządzenia typu inwerter charakteryzują się także dużo większą wydajnością COP chłodzenia oraz grzania (jeśli urządzenie posiada taką funkcję) – wykres drugi.

inverter

Klima z marketu - (zalety i wady)

Klimatyzator z marketu wydawało by się jest idealnym rozwiązaniem do małego mieszkania czy biura. Pytanie czy na pewno? Zapewniamy Państwa, że urządzenie z marketu to najgorsza opcja jaką można sobie sprawić. Oczywiście cena jest jak najbardziej atrakcyjna, jednak jak to w życiu – niska cena wynika z niskiej jakości. Z klimatyzatorami z marketu jest tak, że póki działa to wszystko okej ale jak tylko zdarzy się awaria to z reguły trzeba kupić nowy. Mówi się, że to sprzęt jednorazowy. A psuć lubi się bardzo często.
Dość ważną wadą klimatyzatorów z marketu jest także ich niepoprawne przechowywanie w magazynie. Mało, który magazynier wie, że jednostka zewnętrzna powinna magazynowana być w pozycji pionowej – tak jak wskazują oznaczenia na kartonie. Niepoprawne ułożenie urządzenia powoduje wyciek substancji smarujących do obwodu co przy rozruchu może przyczynić się do zatarcia sprężarki.

zalety:
– nieco niższa cena

wady:
– brak profesjonalnej obsługi, która mogłaby doradzić odpowiedni produkt (zakup w ciemno)
– brak serwisu (pogwarancyjnego)
– brak części zamiennych
– dużo wyższa awaryjność niż w produktach markowych
– urządzenia te są często transportowane w dziwnych warunkach co odbija się na ich działaniu
– w większości kiepskiej jakości elementy montażowe (plastiki, aluminium)
– dużo gorszej jakości wykończenie urządzeń
– często niepoprawne magazynowanie jednostki zewnętrznej